Over Fysiotherapie Transvaalbuurt

Wij zijn een interculturele praktijk waarbij de beste zorg voor de patiënt centraal staat. De therapeuten van Fysiotherapie Transvaalbuurt spreken naast Engels en Nederlands ook de Turkse en Marokkaanse (Berbers en Arabisch) taal. Wij zijn ervan overtuigd dat goede communicatie met de patiënt een essentieel aspect is voor het leveren van kwalitatief hoge zorg.

Fysiotherapie Transvaalbuurt beschikt over verschillende behandelmethoden om ervoor te zorgen dat u zo goed mogelijk wordt geholpen met uw hulpvraag. Heeft u lichamelijke klachten of wilt u advies?

Contact opnemen

Ons Team

Eveline Smit

Acupuncturist & Massagehterapeut

Lees meer

Enes Tütüncü

Fysiotherapeut

Lees meer

Fatma Dokcan

Personal trainer

Lees meer

Mojdeh Khorrami

Physiotherapist

Lees meer

Bij Fysiotherapie Transvaalbuurt kunt u binnen 24 uur terecht voor een 1e consult, zonder verwijzing!

Maak een afspraak

Samenwerkingspartners

Kwaliteitsregister

De praktijk staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapeuten. Dit houdt in dat de praktijk voldoet aan de hoge eisen van de beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie wat betreft nascholing, gedragsregels en kwaliteit


Fysiotherapeuten die geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het KNGF moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Ingeschreven staan in het BIG-register van het Ministerie van VWS.
  De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de wet BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen de fysiotherapeut die in het register is ingeschreven, mag deze door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde fysiotherapeut is hiermee voor iedereen herkenbaar.
 • Deelnemen aan een klachtenregeling.
  De praktijk voor Fysiotherapie Transvaalbuurt staat ingeschreven bij de klachtenregeling van de KNGF.
 • Verplichte scholing volgen.
 • Studiepunten halen door na- en bijscholing.
 • Werken conform de KNGF-richtlijnen.
 • Hanteren van een kwaliteitsdeelsysteem.
 • Voldoende werkervaring hebben en houden.

Waarom fysiotherapie?

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken en sporten, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende activiteiten. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Degene die daar alles van afweet, is de fysiotherapeut: de specialist in beweging.

Fysiotherapeuten willen een positieve bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het verbeteren van het kwaliteit van leven, het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures. Op die manier helpt uw fysiotherapeut u om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden. Uw lichaam verdient de beste behandeling.

Bij Fysiotherapie Transvaalbuurt wordt u gedurende het gehele behandeltraject begeleidt door een fysiotherapeut. Door middel van een individuele behandelplan die samen met u wordt gemaakt wordt er gewerkt naar een zo spoedig mogelijk herstel van uw klachten. Door de persoonlijke begeleiding wordt uw vooruitgang ook nauw bijgehouden met behulp van verscheidene fysiotherapeutische testen en meetinstumenten.

Hoe ziet het behandeltraject eruit? Tijdens de eerste sessie wordt er middels een vragengesprek uw klachten en wensen in kaart gebracht. Naar aanleiding van dit vragengesprek worden uw klachten uitgebreid onderzocht door middel van een lichamelijk onderzoek. Hierop stelt de fysiotherapeut een fysiotherapeutische diagnose en met deze gegevens en uw hulpvraag gaan wij samen een behandelplan samenstellen.

 
Behandelingen bekijken